เพทโทร-อินสตรูเมนท์ (pico) บริษัทผุ้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำทั่วโลก

PICO

บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด ( pico ) ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2524 โดยคุณสัจจา เจนธรรมนุกูล มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดและควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในซอยวิภาวดีรังสิต 36 เขตจตุจักร โดยทุนจดทะเบียน 24.5 ล้านบาท มีพนักงานมากกว่า 150 คน มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์พร้อมให้บริการ ตั้งแต่งานออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบระบบตามมาตรฐานสากล ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งสินค้าและบริการอย่างครบวงจร บริหารโครงการให้ส่งมอบตรงเวลา ร่วมประสานกับลูกค้าตรวจสอบคุณภาพตามข้อกำหนด ให้คำแนะนำ ปรึกษา ฝึกอบรม บริการดูแล ซ่อมบำรุงรักษาตามระยะเวลา ด้วยประสบการณ์และคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับ ทั้งจากภายในและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ของบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด (pico)

PICO เรามุ่งมั่นให้คุณได้รับประสบการณ์ล้ำเลิศ และเชื่อมั่นใน PICO’s Solutions

พันธกิจของบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด (pico)

 • มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 • ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของลูกค้า
 • ตั้งใจส่งมอบสินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์
 • จัดระบบการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณภาพ พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ส่วนค่านิยมหลักในองค์กรของบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด (pico) คือ มีใจบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและสังคม ทำงานเป็นทีม และมีความเป็นมืออาชีพ 

กลุ่มธุรกิจของบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด (pico)

 • กลุ่มธุรกิจเครื่องมือวิเคราะห์ในกระบวนการผลิต
 • กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้
 • กลุ่มธุรกิจเครื่องมือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มธุรกิจเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์
 • กลุ่มธุรกิจเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม
 • กลุ่มธุรกิจระบบควบคุมอัตโนมัติ 

ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ จึงทำให้บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด (pico) เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง