Tag: https://www.expertecig.com/

https://www.expertecig.com/

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความนิยมของการเลือกสูบยาด้วยบุหรี่ไฟฟ้ากำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจาก ความแปลกใหม่ขออุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบยา รูปทรงและหน้าตาอุปกรณ์ที่ดูมีความทันสมัยมากขึ้น หรืออีกกรณีหนึ่งคือ กลุ่มคนที่มีแนวคิดจะหันมาดูดบุหรี่ไฟฟ้าแทนการบุหรี่มวน ด้วยความเชื่อที่ว่าจะทำให้ร่างกายได้รับสารพิษน้อยกว่าการดูดบุหรี่มวนและอาจใช้เป็นทางเลือกในการเลิกสูบบุหรี่มวนในที่สุด และแม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นของที่ถูกห้ามจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปอย่างเปิดเผย แต่ผู้บริโภคที่ต้องการหามาสูบนั้นก็หาได้ไม่ยากนัก โดยเฉพาะช่องทางการจัดจำหน่ายทางอินแตอร์เน็ต หรือทางไลน์ของเอเยนต์ที่รับสินค้าเข้ามาจัดจำหน่าย อย่างไรก็ตามการมองหาร้านที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูกจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า ทั้งตัวอุปกรณ์สูบและน้ำยาที่ใช้สูบ ในเบื้องต้นผู้สูบต้องรู้ถึงรายละเอียดของบุหรี่ไฟฟ้าเสียก่อน  บุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ แต่แบ่งออกกว้างๆได้ 3 รูปแบบ โดยใช้เกณฑ์ลักษณะรูปทรงและระบบการทำงาน ได้แก่ แบบที่ 1 Cigalike แบบที่ 2 eGos และแบบที่ 3 Mods   บุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบที่ 1 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Cigalike มีรูปลักษณ์ภายนอก ทั้งรูปทรงและขนาดที่คล้ายกับบุหรี่ปกติทั่วไป แต่ด้านในกระบอกสูบจะมีกลไกที่ทำให้เกิดไอและความร้อนเพิ่มเข้ามา บุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบที่ 2 หรือที่รู้จักกันในชื่อ eGos…