Tag: เคมีภัณฑ์

เคมีภัณฑ์

การทำงานกับสารเคมี ย่อมมีความเสี่ยงมากอยู่แล้ว เราจึงต้องป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นกับตัววเรา สารเคมีมีให้เห็นอยู่รอบตัวเราไปหมด แทบทุกบ้านก็ว่าได้ บ่างอย่างก็เปนอันตรายมาก บางอย่างอาจจะไม่อันตราย ขึ้นอยู่กับว่าเรามีสารเคมีอะไร อย่างเช่นการทำนาทำไร่ ก็จำเป็นจะต้องใช้สารเคมีเช่นกัน แล้วถ้าหากมีความจำเป็ฯจะต้องทำงานกับเคมีภัณฑ์เหล่านี้ จะป้อกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นกับตัวเรา รวมทั้งคนที่อยู่รอบข้างด้วย ลองมาดูวิธีการเอาไว้ เพื่อทีจะได้ใช้สารเคมีให้มีประโยชน์ และไม่เสี่ยงต่อการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย -อ่านฉลากก่อนทุกครั้ง แม้แต่การเลือกซื้ออาหารเรายังต้องดูฉลาก การทำงานกับสารเคมีที่เป็นอันตราย ก็ต้องรอบคอบขึ้นไปอีก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย รวมถึงรู้วิธีการในการแก้ไขเบื้องต้น หากว่าสารเคมีเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายของเรา -สวมอุปกรณ์ป้องกัน สารเคมีเป็นสารที่สามารถแพร่ทางอากาศได้ โดยเฉพาะการฉีกพ่น ละอองของสารเคม จะกระจายไปทั่วบริเวณ ทำให้คนที่อยู่ใกล้ได้รับผลกระทบด้วย และถ้าคนที่พ่นเองไม่มีอุปกรณ์ในชการป้องกัน ความเสี่ยงก็จะทวีคูณ หน้ากากป้องกันสสารพิษ ถุงมือ รองเท้า รวมทั้งเสื้อป้องกัน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการทำงานกับสารเคมี -เครื่องมือต้องพร้อม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานกับเคมีภัณฑ์ ที่เป็นสารเคมี ไม่เกิดอันตรายกับตัวเรา…