Tag: ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

เรื่องสุขภาพหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้ว  ใครที่อยากจะมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเอง ทั้งการกินอาหาร การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพราะสองสิ่งนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเรา ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงกว่าเดิมได้ และนอกเหนือจากการกินอาหาร และการออกกำลังกายแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ ตรวจสุขภาพประจำปีที่จะช่วยให้เรารู้สภาพร่างกายของเรา และเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือ และการดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังเตรียมตัวป้องกันโรคต่างๆ ที่มันอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงคือโรคร้าย เพื่อรักษา และป้องกันให้ทันท่วงที แล้วการตรวจสุขภาพแบบทั่วไป มีการตรวจอะไรบ้าง การ ตรวจสุขภาพ นั้นจะแบ่งการตรวจเป็นช่วงอายุที่แตกต่างกัน  ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อที่จะหาความเสี่ยงของการเกิดโรค และป้องกันโรคต่างๆ ความผิดปรกติของร่างกาย ซึ่งจะมีขั้นตอนต่อไปนี้ -ช่วงอายุ 0-18 ปี การตรวจสุขภาพสำหรับเด็กนั้น จะมุ่งเน้นไปที่การตรวจร่างกายทั่วไป อย่างาเช่นการตรวจโรคที่เกิดความผิดปรกติของร่างกาย และการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค และเตรียมความพร้อมป้องกันโรคต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็ก…