สิ่งที่ต้องระวังหากต้องงานกับสารเคมี

เคมีภัณฑ์

การทำงานกับสารเคมี ย่อมมีความเสี่ยงมากอยู่แล้ว เราจึงต้องป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นกับตัววเรา สารเคมีมีให้เห็นอยู่รอบตัวเราไปหมด แทบทุกบ้านก็ว่าได้ บ่างอย่างก็เปนอันตรายมาก บางอย่างอาจจะไม่อันตราย ขึ้นอยู่กับว่าเรามีสารเคมีอะไร อย่างเช่นการทำนาทำไร่ ก็จำเป็นจะต้องใช้สารเคมีเช่นกัน

แล้วถ้าหากมีความจำเป็ฯจะต้องทำงานกับเคมีภัณฑ์เหล่านี้ จะป้อกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นกับตัวเรา รวมทั้งคนที่อยู่รอบข้างด้วย ลองมาดูวิธีการเอาไว้ เพื่อทีจะได้ใช้สารเคมีให้มีประโยชน์ และไม่เสี่ยงต่อการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย

-อ่านฉลากก่อนทุกครั้ง แม้แต่การเลือกซื้ออาหารเรายังต้องดูฉลาก การทำงานกับสารเคมีที่เป็นอันตราย ก็ต้องรอบคอบขึ้นไปอีก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย รวมถึงรู้วิธีการในการแก้ไขเบื้องต้น หากว่าสารเคมีเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายของเรา

-สวมอุปกรณ์ป้องกัน สารเคมีเป็นสารที่สามารถแพร่ทางอากาศได้ โดยเฉพาะการฉีกพ่น ละอองของสารเคม จะกระจายไปทั่วบริเวณ ทำให้คนที่อยู่ใกล้ได้รับผลกระทบด้วย และถ้าคนที่พ่นเองไม่มีอุปกรณ์ในชการป้องกัน ความเสี่ยงก็จะทวีคูณ หน้ากากป้องกันสสารพิษ ถุงมือ รองเท้า รวมทั้งเสื้อป้องกัน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการทำงานกับสารเคมี

-เครื่องมือต้องพร้อม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานกับเคมีภัณฑ์ ที่เป็นสารเคมี ไม่เกิดอันตรายกับตัวเรา อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสารเคมี จะต้องพร้อมด้วย มีการชำรุดพังเสียหาย หรือว่าเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย หากเห็นว่าอุปกรณ์อันไหนไม่น่าไว้ใจ ให้เปลี่ยนใหม่จะปลอดภัยกว่า

-พยายามอยู่เหนือลม เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมโดนตัวเรา หรอืเข้าสู่ปากเข้าสู่จมูก ขณะที่ใช้สารเคมทุกอย่าง จะต้องยืนอยู่เหนือลมทุกครั้ง สารเคมีจะได้ไม่เข้าตัวเรา เป็นการป้องกันอีกวิธีหนึ่ง เพราะถ้าเราเผลอไปอยู่ใต้ลมเมื่อไหร่ ร่างกายของเราก็จะได้รับสารเคมีเข้าเต็มๆ อันตรายก็จะมากขึ้น

-อย่าจับอาหาร ในการใช้สารเคมีทุกครั้ง ไม่ควรจะกินอาหารไปด้วย เพราะความเสี่ยงที่เคมีภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีเหล่านั้นจะเข้าสู่รางกายของเรามีมาก หากต้องพักทานอาหาร ให้ทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาให้สะอาดเสียก่อนสารพิษจะได้ไม่เข้าสู่ร่างกายของเรา

-ทำความสะอาดร่างกายทุกครั้ง หลังการใช้สารเคมี ให้ทำความสะอาดร่างกายทุกส่วนให้สะอาด ทั้งเนื้อตัววตัว ผม หรือตามซอกเล็กมือเล็บเท้า ที่อาจจะมีสารเคมีตกค้างอยู่ จะได้ไม่เกิดอันตรายกับตัวเราเองด้วย

-เก็บให้เรียบร้อย สารเคมีต้องมีการเก็บให้เป็นที่เป็นทาง เก็บให้พ้นจากมือของเด็กและสัตว์เลี้ยงที่อาจจะเข้ามากินมาสัมผัส หรือถ้าหากช้หมดแล้ว ก็ควรมีการกัดให้ถูกวิธี เอาไปทิ้งตามถึงขยะที่เป็นขยะสารพิษโดยเฉพาะ อย่าเอาไปรวมกับขยะอย่างอื่น

หากทำตามข้อแนะนำทั้งหมดได้ เราก็จะมีความปลอดภัยในการใช้เคมีภัณฑ์ ที่เป็นสารเคมีได้แล้ว โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงเกิดอันตรายจากการใช้ แต่ถ้าหากเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมา ให้ไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด มิฉะนั้นอันตรายอาจจะถึงชีวิตได้เลยทีเดียว หากไม่ได้รับการช่วยเหลือให้ทันเวลา